Disclaimer

Wij hebben de website van Villa Lou met veel zorg en aandacht geproduceerd. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Villa Lou kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de website. 

Daarnaast kan Villa Lou niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of gevolg-schade ontstaan door (in)direct gebruik van de inhoud van de website of van sites waarnaar verwezen wordt vanuit deze website.
De gegevens op deze website zijn geschreven voor de algemene informatie die Villa Lou biedt. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Alle rechten zijn voorbehouden, en u kunt aan de informatie van deze website en/of websites waarnaar wordt verwezen geen rechten ontlenen.

Het is niet toegestaan om elke vorm van informatie op deze site (tekst en beeldmateriaal) voor gebruik te vermenigvuldigen zonder toestemming van Villa Lou.