Privacybeleid

Op deze pagina leest u welke gegevens Villa Lou verzamelt en hoe deze worden verwerkt.

Ons privacybeleid is alleen van toepassing op onze eigen website. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacybeleid te
accepteren. Villa Lou respecteert de privacy van alle gebruikers van haar webite en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. 

De gegevens

Wanneer u de website van Villa Lou bezoekt, vragen wij u persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst
uit te kunnen voeren. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende gegevens: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en eventuele andere gegevens die nodig zijn om uw boeking bij ons te kunnen bewerkstelligen. 

Doeleinden

  • De registratie en administratieve afhandeling van uw boeking bij Villa Lou
  • Het verzorgen van uw verblijf bij Villa Lou
  • Om informatie te verstrekken en uw vragen te kunnen beantwoorden

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Als richtlijn neem Villa Lou een bewaartermijn van vijf jaar, vanaf het moment dat uw contactgegevens zijn ontvangen.

Communicatie

Villa Lou kan de correspondentie bewaren. Dit maakt het mogelijk uw vragen en verzoeken te beantwoorden. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld. 

Uw rechten

  • Inzage | U heeft recht om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen. U mag ook informatie opvragen met betrekking tot verwerking van uw persoonsgegevens zoals bewaartermijn.
  • Wijziging |  Als uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig zijn of niet zijn verwerkt, heeft u het recht om uw deze te laten wijzigen of aanvullen.
  • Gegevensverwijdering | U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens door Villa Lou te laten verwijderen, tenzij Villa Lou op grond van de AVG toegestane redenen heeft om uw persoonsgegevens te houden.
  • Recht van bezwaar | U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Villa Lou.